Vydal

BAYER s.r.o.
Oddělení volně prodejných léčiv
se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5

IČO: 005 65 474
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 391

Tel.: 266 101 111


© Copyright Bayer s.r.o.

* Čtěte pečlivě příbalovou informaci a dodržujte doporučené dávkování.
RENNIE® a RENNIE® SPEARMINT BEZ CUKRU jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

Bezpečnost a kvalita léčiv.

L.CZ.MKT.CC.10.2017.1181